Bernard Daltroff

Administrateur

Synagogue de Copernic

Bernard Daltroff, permanent